Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie nr 19 im. Leśna Kraina w Lesznie

Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne

Rekrutacja do Przedszkole Miejskiego nr 19 im. Leśna Kraina

odbywa się w okresie od 04 marca do 22 marca 2024 r w systemie elektronicznym.

Wzory wniosków wraz z wzorami oświadczeń można pobrać w systemie naboru elektronicznego

pod adresem   leszno.przedszkola.vnabor.pl   aktywne od 04 marca 2024 r. od godz. 9.00.

 


 

1. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się poprzez nabór elektroniczny.

2. Rodzic składa wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.
 

Szanowni Rodzice !

W Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola) nalezy wpisać:

Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Przedszkole Miejskie nr 19 w Lesznie z siedzibą przy ul. Juliusza Osteryw 4 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e - mail: kontakt@odoonline.pl
 

UWAGA !!! 

1. Nie dotyczy Rodziców dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola 

– Państwo otrzymaliście deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28,  Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24).

Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl

Zapoznanie z Menu m.in.– -  w zakładce POMOC znajduje się podręcznik użytkownika dla kandydata, -  przegląd ofert, zasad i terminów naboru

Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej - UWAGA! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).

Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji.

Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.

Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 22 marca 2024r. 

Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).

Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).

Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego, Rodzic po zalogowaniu się, klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.

Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025  (druk do pobrania). Potwierdzenie woli należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.                             

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

 1. W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera -  wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2024/2025 wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań: oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka, oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

2. Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 22 marca 2024 do godziny 15.00.

3. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).

4. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru  (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).

5. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego, Rodzic sprawdza wyniki w siedzibie przedszkola.

6. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025  (gotowy druk). Potwierdzenie woli nalezy wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.           

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny